Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Sign the Petition to

Demanar l'excepcionalitat de l'aplicació de la LLei d'Aigües a la Generalitat de Catalunya

Havent llegit el Manifest de la Plataforma Salvem les Cabanes d'Argelaguer en defensa de les restes de les Cabanes d'Argelaguer dóno el meu suport a aquesta iniciativa popular, estic en contra de la seva destrucció i a favor de la seva protecció i promoció cultural.

Signed,

Sílvia Molera Reig

This petition closed about 3 years ago

How this will help

  1. Les Cabanes d'Argelaguer són un patrimoni arquitectònic, cultural i social de gran bellesa i valor sentimental.
  2. En aquests moments totes les cabanes i els seus laberints s'han destruit, s'ha...

  1. Les Cabanes d'Argelaguer són un patrimoni arquitectònic, cultural i social de gran bellesa i valor sentimental.
  2. En aquests moments totes les cabanes i els seus laberints s'han destruit, s'ha restituït gairebé la totalitat del territori al seu estat original i només queden unes restes artístiques, les escultures, les fonts i les basses a la sortida del torrent.
  3. Les construccions que queden, les fonts i les basses, fetes de material sòlid, a base de ciment i ferro, han millorat de manera consistent l'estabilitat del terreny i no constitueixen un perill per les persones ni cap impediment a la circulació natural de l'aigua.
  4. L'artista, amb aquesta extraordinària obra, ha posat en pràctica la seva imaginació i fantasia sense cap ànim de lucre ni benefici personal. La seva creativitat ha rebut al llarg de tots aquests anys el reconeixement i la col·laboracio de la majoria de veïns d'Argelaguer i comarca.
  5. Les Cabanes d'Argelaguer són una característica identitària del poble que ha rebut l'admiració de nombrosos visitants d'arreu del món i el reconeixement artístic i arquitectònic de tècnics i publicacions especialitzades (veure document annex). Ha estat motiu d'una tesi doctoral d'una investigadora americana, ha estat considerat per una sala d'art i el museu de Laussane (França) com un dels tretze millors artistes d'art brut del mòn i té a l'actualitat més de 68.600 indexacions al Google.


1 comment

to comment