Progress

5 signed
995 more needed

Sign the Petition to

مدیران بازارهای معروف نرم افزاری گوگل اندروید، سامسونگ و اپل

     ما، کسانی که امضا نموده ایم، فرا میخوانیم فعالان و مدیران حوزه ای سی تی به ویژه مدیران بازارهای معروف نرم افزاری گوگل اندروید، سامسونگ و اپل را به عدم جلوگیری از دسترسی شهروندهای عادی ایرانی به سرویس های شرکت های خود.   ما معتقدیم که امر غیر قانونی و غیر قابل توجیه تبعیض قائل شدن برای شهروندان ایرانی امریست که بسیار از تحریم های بین المللی که بر دولت ایران توسط سامان ملل متحد تبیین شده است فراتر است. تحریم ها به هیچ عنوان نمیبایست که فرایند دموکراسی را ضربه زده، آزادی دسترسی به اطلاعات و سرویس ها را برای شهروندان  محدود سازد و بصورت منفی بر روی حقوق بشر تاثیر بگذارد.   در نتیجه محدود سازی شهروندان عادی، مردم در به روز رسانی ابزار های خود با مشکل مواجه شده اند، ریسک های امنیتی ای چون استراق سمع افزایش یافته، گردش آزاد اطلاعات از طریق رسانه های اجتماعی مسدود گشته، ارتباطات امن اینترنتی به مانند اسکایپ تحت تاثیر قرار گرفته، بلاگ نگاری و میکرو بلاگ نگاری مشکلتر شده، سواد استفاده از تکنولوژی به شدت کاهش یافته، و شهروند خبرنگاری به شدت به حاشیه رانده شده است. پر وازه است که گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به ابزارهایی که بتواند چنین گردشی را میسر نمیاد تاثیر مستقیم بر فرایند دموکراسی و شفافیت سازی امور کشورها دارد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل، نه تنها عدم دسترسی میبایست که متوقف شود، بلکه تشویق و آموزش مردم  بر اساس تامین منافع مشترک باید که در کانون توجه قرار بگیرد.   در نهایت، ما مصرانه از مدیران ای سی تی و دیگرقانونگذاران کشورهای غربی درخواست داریم که در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند، و اقدام به آزادسازی دسترسی به بازار های نرم افزاری رایج برای مردم عادی نمایند.   تاریخ به شما و اینکه چگونه به این جنبش پاسخ میدهید به نظاره خواهد نشست.

Translation------Translation

Title: Free Access to ICT Markets for IRANIAN CIVILIANS!

To: App Store Administrations namely Google Android, Samsung, and iPhone App Stores, Politicians, and other Policy Makers

Free Access to ICT Markets for IRANIAN CIVILIANS!   We, the undersigned, call on the ICT industry leaders and App Store Administrations namely Google Android, Samsung, and iPhone App Stores to stop banning access to their services by Iranian Civilians. We believe this unlawful and unjustifiable discrimination of Iranian civilians are far beyond the international Sanctions set by the UN on Iran’s government. The Sanctions are not supposed to, by any means, harm democracy, limit freedom of access to information and services for civilians, and affect negatively on human rights in Iran.   As the result of banning civilians, the people have difficulty in updating their applications, security risks such as eavesdropping arose, the circulation of information via social media has been banned, safe communications via for instance Skype has been hindered, blogging and micro-blogging became harder, technology literacy decreased exponentially, and Civil journalism marginalized drastically. It is clear that circulation of information and means to support such circulation affects transparency and democracy in every country so the Iran. Due to this fact not only banning should be stopped, even promoting people and iterating them should be in core consideration for mutual benefit of all parties.   Finally, we urge all ICT administrators and all other policy makers especially in the western countries to reconsider their actions and free access to open ICT markets at least for CIVILIANS.   The history will look at you and how you responded to this cause.   


Signed,

نازی کاوش

This petition closed about 5 years ago

How this will help

سلام دوست عزیز، لطفا در جمع آوری این طومار اعتراضی به تصمیم مدیران بازارهای معروف نرم افزاری گوگل اندروید، سامسونگ و اپل مبنی برقطع دسترسی مردم ایران به فروشگاه های آنلاین برنامه‌های موبایل مشارکت...

سلام دوست عزیز، لطفا در جمع آوری این طومار اعتراضی به تصمیم مدیران بازارهای معروف نرم افزاری گوگل اندروید، سامسونگ و اپل مبنی برقطع دسترسی مردم ایران به فروشگاه های آنلاین برنامه‌های موبایل مشارکت کنید. همانطور که میدانید شرکت سامسونگ در روز ١ خرداد ۱۳۹۲ (٢٢ مه ۲۰۱۳)   قصد بستن  فروشگاه های آنلاین برنامه‌های موبایل خود برای فقط مردم ایران را دارد. این نامه در مورد ما ایرانیان و نتایج معکوس تصمیمات این شرکت ها و سیاستمداران بر روند دموکراسی خواهی و حقوق بشری که برای ما و خانواده هامون پیش آورده به صورت محترمانه و رسمی‌ به دفاتر این موسسات و روزنامه های بین المللی که در لیست ذیل آمده است ارسال خواهد شد. هیچ مشکلی‌ هم واسه هیچ کدوممون ایجاد نخواهد شد، چون فقط درخواست میدیم، و اونا رو از مشکلات خودمون آگاه می‌کنیم. ما فکر میکنیم که این نامه از دست رو دست گذاشتن بهتره، و اگه خودمون به فکر خودمون نباشیم، یقینا دیگران هم نخواهند بود. از همه مهم تر اینکه امضا، مشارکت و به اشتراک گذاری این نامه درفیسبوکتون با کسانی که می شناسید در موفقیت این نامه نقش حیاتی داره . با تشکر

نکته: - اگر مایل بودین, پس از امضا - درج همان نام و محل زندگی - و به هنگام اشتراک گذاری این نامه، همین متن رو کپی وپیست کنید. متن فارسی این نامه چپ چین هست که قبل از ارسال اصلاح خواهیم کرد

Direct Link to Share: https://www.causes.com/actions/1749354-

2 comments

to comment