Progress

1 signed
14,999 more needed

Sign the Petition to

Robert Menendez, Foreign Relations, United States Senate Comittee

Cuộc vận động này có 3 mục tiêu cụ thể:

  • Quốc tế vận để yểm trợ cho các đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ của đồng bào quốc nội.
  • Thiết lập tiến trình hội ý đều đặn và hợp tác thường trực giữa chính quyền Hoa Kỳ và cộng đồng Mỹ gốc Việt về các chính sách ảnh hưởng đến cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ và đối với Việt Nam.
  • Phát triển khả năng phối hợp và vận động quần chúng cho tập thể người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là trong giới trẻ.

Signed,

Nguyễn Cao Bình

This petition closed over 4 years ago

How this will help

Các hoạt động cụ thể trong ngày 4 tháng 6

(1)  Họp với Lãnh Đạo của Hạ Viện Lãnh đạo ở Hạ Viện đã đồng ý tiếp xúc với phái đoàn. Chúng tôi đang vận động với Thượng Viện. Ghi chú: Năm ngoái...

Các hoạt động cụ thể trong ngày 4 tháng 6

(1)  Họp với Lãnh Đạo của Hạ Viện Lãnh đạo ở Hạ Viện đã đồng ý tiếp xúc với phái đoàn. Chúng tôi đang vận động với Thượng Viện. Ghi chú: Năm ngoái chúng ta đã có buổi họp tương tự với Hành Pháp ở Toà Bạch Ốc; năm nay chúng ta tập trung vào giới Lập Pháp ở Quốc Hội.

(2)  5 buổi họp chuyên đề: Chúng ta sẽ thành lập các nhóm chuyên đề (khoảng 20 người mỗi nhóm) để thảo luận vào chiều sâu với các phụ tá lập pháp những quan tâm của cộng đồng chúng ta, được gom thành 5 lãnh vực:Nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt NamChính sách cải tổ di dânChính sách mậu dịch và phát triển tiểu thươngVai trò và quyền của phụ nữPhát huy giới trẻ và lãnh đạo trẻ

(3)  Điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo Buổi điều trần đang được Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện sắp xếp vào ngày 4 tháng 6. Đây sẽ là buổi điều trần thứ 4 về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong vòng 2 tháng. Chúng tôi yêu cầu Quốc Hội mời giới chức của Bộ Ngoại Giao và các cơ quan liên bang hữu trách tường trình về cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam vừa qua, báo cáo kết quả cụ thể, và trình bày các biện pháp sắp đến. Chúng tôi cũng yêu cầu Quốc Hội mời các vị lãnh đạo tôn giáo người Việt tham gia điều trần.

(4)  Các toán nhỏ tiếp xúc với từng vị dân cử để:

  • Vận động Hành Pháp thực thi đúng đắn các luật pháp hiện hành đối với Việt Nam (như chỉ định CPC và xếp Việt Nam vào Hạng 3 về buôn người)
  • Vận động 2 đạo luật nhân quyền tập trung vào Việt Nam: Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và Đạo Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Việt Nam. Hai đạo luật này dự trù sẽ được đưa vào Hạ Viện trước ngày 4 tháng 6.
  • Cài điều kiện nhân quyền vào các thương thảo mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Phương Án Hành động

Vì số người tham gia rất đông lại có rất nhiều sinh hoạt đa dạng trong cùng một ngày, thời gian chuẩn bị lại rất ngắn, chúng tôi xin Quý Vị giúp chúng tôi theo lịch trình sau đây:

Ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai):

Bắt đầu tiến trình sắp xếp các cuộc gặp gỡ dân biểu và thượng nghị sĩ cho từng toán nhỏ. Xin Quý Vị cho biết thật sớm nếu có thể tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam để chúng tôi chuyển danh sách đầu tiên đến Quốc Hội.

Cuối tháng 4: Hình thành các nhóm để tham gia các buổi họp chuyên đề.

Đầu tháng 5: Hoàn tất và công bố lịch trình sinh hoạt của Ngày Vận Động Cho Việt Nam.

Để ghi danh, xin liên lạc: [email protected]

to comment