Progress

3 signed
97 more needed

Sign the Petition to

EVROPSKI PARLAMENT

Prolaze godine a mi ne znamo ko je naručio i direktno ubio novinara i direktora "Dana" Duška Jovanovića.Osuđen je samo saizvršilac u zločinu a premijer je nedavno kazao da zna ko je naručio ovo ubistvo.Međutim,on ne mora da odgovara jer je jači od države pa zato tražim od Evropskog parlamenta da donese rezoluciju kojom ga obavezuje da kaže sve što zna o ubistvu Duška Jovanovića.

Signed,

Aida Piranic

This petition closed over 4 years ago

How this will help

Ukoliko proradi pravna država i naćera premijera da sarađuje u istragama  koristi ćemo imati ne samo mi nego  i Evropa i svijet.Otkriće se sve što interesuje mnoge zemlje.

to comment