Sign the Petition to Беспомошните и уличните животни

Progress

1,365 signed
+165 over goal

This petition closed about 1 month ago

Зачленете, т.е потпишете ја оваа петиција, споделете ја низ социјалните мрежи, и барем можеби на тој начин , ние обичните луѓе ќе можеме да помогнеме...

10 comments

to comment