Progress

521 signed
2,091,492 more needed

Sign the Petition to

Iedereen met rechtvaardigheidszin

Beste verdedigers van de mensenrechten!

Ik, als vrouw en moslima-zijnde, zou graag de kans willen grijpen om aan de alarmbel te trekken. Verscheidene rapporten tonen meermaals het onrecht aan tegenover moslims in Europa en zelfs in België.

http://www.aivl.be/nieuws/rapport-discriminatie-van-moslims-in-europa-over-keuzevrijheid-en-vooroordelen/40045#.UT2wo1eXqZQ
...
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1282162

http://www.knack.be/nieuws/belgie/unicef-belgisch-onderwijs-houdt-ongelijkheid-in-stand/article-4000248368551.htm

Mensenrechten, grondwetten,.... worden zonder pardon overtreden. 

Totaal onbegrip voor het verbod op religieuze kentekens dat zich nu wereldwijd verspreidt.
  Deze actie loopt ook op twitter. http://twitition.com/ds4gn/

Er is een schending van het Kinderrechtenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet, het Jongerenpact 2020, Federale Anti-discriminatiewet.

Kinderrechtenverdrag
Je hebt recht op een eigen mening (artikel 12).

Je mag je mening laten horen en je hebt recht op informatie (artikel 13).

Je hebt recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 14)

Je hebt recht op onderwijs. De discipline op school moet verenigbaar zijn met de menselijke waardigheid van het kind (artikel 28).

Onderwijs moet zorgen voor de ontplooiing van jouw persoonlijkheid, je talenten en jouw mogelijkheden (artikel 29)

Je hebt het recht om je eigen cultuur en godsdienst te beleven en om je eigen taal te spreken als je tot een minderheid behoort (artikel 30)

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Art. 1 We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig 

Art. 2 Discrimineer niet

Art. 18 Vrijheid van gedachte

Art. 28 Een vrije en eerlijke wereld

Art. 30 Niemand kan deze rechten en vrijheden van ons afnemen

Belgische grondwet

Art. 19 - De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

Jongerenpact 2020

Engagement , thema ‘verdraagzaamheid’:
Tegen 2020 is in elk levensdomein (vb. school, vrije tijd, werk,...) een diversiteit van jongeren en kinderen aanwezig, waar ze elkaar actief ontmoeten om zo tot een respectvolle en verdraagzame samenleving te komen waarin uitsluiting en pesten geen plaats hebben.

Engagement , thema ‘onderwijs’:
Jongeren die in 2020 het onderwijs verlaten, hebben hun vaardigheden opgebouwd vertrekkende
vanuit hun eigen competenties en interesses. De jongeren moeten klaargestoomd worden om op
creatieve manieren het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen in een geglobaliseerde wereld die constant in verandering is ondermeer in functie van de arbeidsmarkt.

Federale Anti-discriminatiewet

De Federale Anti-discriminatiewet (25 februari 2003) veroordeelt elk discriminerend gedrag en steunt op het non-discriminatieprincipe dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is. Personen of groepen kan men niet uitsluiten omwille van ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, taal, godsdienst of politieke overtuiging. Wat betreft handicap wordt het ontbreken van redelijke aanpassingen als discriminatie beschouwd.”

Deze actie loopt ook op twitter. http://twitition.com/ds4gn/

Deze resultaten zullen gebruikt worden voor hogere doeleinden.

U bent alvast bedankt voor uw deelname


Signed,

Nassera Bouzambou

This petition closed over 5 years ago

How this will help

In België gelden de mensenrechten voor iedereen met uitzondering van bepaalde minderheidsgroepen.
De mensenrechten moeten ten allen tijde verdedigd worden ongeacht je kleur, afkomst, religie, geslacht,...

11 comments

to comment