Progress

13,313 signed
86,687 more needed

Sign the Petition to

Министър-председателя на Република България

Изискваме от властите на Република България да обявят 400 метровата крайбрежна зона от българския сектор на Черно море за защитен природен обект от изключително значение.

Signed,

Stanqo Varnenski

How this will help

Обявяването на 400 метровата ивица на Българското Черноморско крайбрежие от бреговата линия навътре в сушата със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна...

Обявяването на 400 метровата ивица на Българското Черноморско крайбрежие от бреговата линия навътре в сушата със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна държавна собственост ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.

Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие, а именно:

1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;.

2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;.

3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;.

4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;. 

 5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;.

6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.


Новосъздаденият природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие".

Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат!

Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него!

Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!

Строежите в "Слънчев бряг" са извършвани върху дюните. Пясъчната коса на плажа е напълно разорана и няма помен от уникалният хилядолетен ландшафт който правеше този бряг един от световно известните морски курорти.

На "Слънчев ден" олигархията е погазила най-небрежно и Конституцията като е оградила и морето. Няма ли власти в РБ които да предотвратяват нарушения на Конституцията ?!

Насилието над природата в "Слънчев бряг" продължава. Една от малкото неизсечени горички до автогарата в скоро време ще бъде заменена от поредния мутробарок.

Ако загубим крайбрежието - губим и морето!

Паралелна подписка на петицията в AVAAZ.ORG

Подкрепили петицията

Благодаря на всички прекрасни хора които подкрепят петицията за спасяване природата на Черноморското крайбрежие.

Фейсбук групата на петицията.

55 comments

to comment