Sign the Petition to

Schepen van Milieu Mevr. Nabilla Ait Daoud

Laat ons de gloednieuwe Schepen van Milieu helpen : Mevr. Nabilla Ait Daoud. Op 5 februari kreeg zij een uitnodiging van Minister Joke Schauvliege  (milieu)  om voorstellen te formuleren voor het aankopen van bos via het Bossencompensatiefonds.  (Klein praktisch probleem : hierin zit maar 1 miljoen euro.) 
In het kader van het aanleggen van de Oosterweelverbinding op het BAM tracé wordt ruim 100 hectare groengebied bedreigd. Dat is uit dit fonds natuurlijk onmogelijk te compenseren. De kern hiervan bestaat uit  het Sint Annabos en Noordkasteel. Het vorig College maakte geen bezwaar tegen de milieuvergunning.  Mevrouw Schauvliege ook niet, merkwaardig want de minister pleit juist voor nieuwe stadsbossen. 

Dit nieuwe College kan haar helpen. Steun dus deze petitie om onze Schepen Nabilla  aan te moedigen een aanvraag in te dienen bij onze Minister Joke om dit unieke groengebied niét te vernietigen.  Dan hoeft dit ook niet gecompenseerd te worden. Iedereen gelukkig, daar doen we het voor.  

Deze petitie loopt tot 20 april om de schepen gelegenheid te geven binnen de timing van de minster te blijven. 

Teken en help mee door het goede nieuws te spreiden.

Signed,

Elisabeth Van de Poel

This petition closed over 4 years ago

How this will help

Het St.-Annabos,  het Noordkasteel, de Antwerpse Groene Long... Als het BAM-tracé er zou komen, wordt dit unieke groengebied bedreigd...

Teken en Deel deze petitie om onze Schepen van Milieu...

Het St.-Annabos,  het Noordkasteel, de Antwerpse Groene Long... Als het BAM-tracé er zou komen, wordt dit unieke groengebied bedreigd...

Teken en Deel deze petitie om onze Schepen van Milieu Nabilla Ait Daoud aan te moedigen een aanvraag in te dienen bij onze Minister Joke Schauvliege om dit unieke groengebied niét te vernietigen!  

Deze petitie is een onderdeel van onze strijd tégen het BAM-tracé, een strijd om het gezond verstand te laten zegevieren!   Deze strijd is levensnoodzakelijk!

TEKENEN KAN OOK VIA ADEMLOOS.BE


25 comments

to comment