Progress

5 pledged
95 more needed

Pledge to

Help other people

This pledge closed almost 4 years ago

How this will help

  • Mensen die een zwaar trauma meegemaakt hebben kunnen ptsd ontwikkelen,post traumatic stress disorder met alle gevolgen van dien, je kan ervan genezen maar het kan ook chronisch worden, graag zou ik mensen uit hun isolement halen aangezien ik nu al 14 jaar chronisch ziek ben weet ik er toch wel wat over, en de bedoeling is mensen hun verhaal te laten doen en eventueel zelfhulpgroepen te organiseren. Met de meeste hoogachting, Heidi Van Daele.


to comment