Pledge to

Ще изпратя писмо до Министерството на околната среда и

This pledge closed about 4 years ago

How this will help

По етажите на властта вече открито се говори, че ГЕРБ са твърдо решени да узаконят нарушенията в ски-зона Банско и да разрешат нови писти и лифтове в Национален парк "Пирин". Единственият шанс да бъде чут Нашият глас за бъдещето на Национален парк "Пирин" е, ако всеки от нас изпрати на МОСВ своята гражданска позиция за промените в ПУ на НП Пирин, които Висшият експертен екологичен съвет (консултативен орган към МОСВ) ще гледа на 19 февруари 2013 г. Предлагаме пример за такова писмо, което всеки може да допълни, промени, разпечата и изпрати на хартия по пощата от свое име до Министъра на околната среда и водите (адресът е посочен в примерното писмо). Срок за изпращане в МОСВ: до 18 февруари 2013 г.

Примерно писмоhttp://forthenature.org/documents/866.

Позиция на Коалиция "За да остане природа в България" относно предложението на Община Банско за промени в Плана за управление на Национален парк "Пирин" - защо не сме съгласни с исканията да се разхлабят режимите в парка и да се позволи строителство: http://forthenature.org/documents/867.

Малко визуализация 

В синьо са разрешените от Плана за управление на Пирин ски писти и съоръжения, общо 99,5 ха, в червено са построените в нарушение, общо 64,7 ха):


10 comments

to comment