Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Sign the Petition to

До Министър председателя на Република България, Председателя на Народното събрание на Република България, Министъра на околната среда и водите на Република България, Комисията по петициите към Европейския парламент

Ние, долуподписаните български граждани, заявяваме своето категорично несъгласие с исканията ски зона Банско да бъде разширена с нови 30 км писти и съоръжения. Тези искания влизат в остро противоречие със законовите норми на страната.

Ние, долуподписаните български граждани, също искаме „европейска и световна слава за Банско“ и затова настояваме:

  • Държавните институции и съдебните власти да поемат функциите си и да санкционират „Юлен“ АД заради заграбените 64 хектара от НП „Пирин“
  • Държавните институции да излязат с официална информация колко е точният брой на легловата база в Банско
  • Да се стартира процедура по изготвяне на общ устройствен план на Банско
  • Да не се променя Планът за управление на НП „Пирин“ в посока смекчаване на режимите за опазване на околната среда.

Ние искаме друго развитие за Банско, запазващо обстановката, която и местните хора си спомнят отпреди 2000 г., гарантиращо различни възможности за целогодишен туризъм, възпитаващо отношение и уважение на посетителите към планината и природата. Ние подкрепяме хората в Банско, които искат да развиват малък бизнес, осигуряващ целогодишна заетост.

Signed,

Vera Petkantchin

This petition closed about 3 years ago

How this will help

Ако ски зона Банско бъде разширена, това ще означава:

  • Ново навлизане в Национален парк "Пирин" и нарушение на Плана за управление на парка  – документ с ранг на закон, гарантиращ управлението на...

Ако ски зона Банско бъде разширена, това ще означава:

  • Ново навлизане в Национален парк "Пирин" и нарушение на Плана за управление на парка  – документ с ранг на закон, гарантиращ управлението на тази територия при спазване на всички екологични норми и в интерес на цялото общество
  • Нарушение на концесионния договор за ски зоната
  • Нарушение на оценката за въздействие върху околната среда за одобрение на териториалноустройствения план на ски зона Банско от 2000 г.
  • Включване на НП "Пирин" в списъка на ЮНЕСКО със застрашените обекти на световно природно наследство, с което България ще се нареди до държави като Конго, Афганистан, Ирак, раздирани от военни действия.

През 2011 г. Министерството на околната среда и водите официално установи, че определената по договор концесионна площ на ски зоната вече е неправомерно надвишена с 64 хектара от концесионера "Юлен" АД. Държавата още не е намерила начин и воля да санкционира нарушителите, за да се говори въобще за ново разширяване, което отново би било незаконно и би увеличило площта на зоната до три пъти повече от разрешеното по концесия.

Убедени сме, че построяването на нов лифт и писти няма да разреши проблемите на Банско, които произтичат от презастрояване, разрушен пейзаж, липса на инфраструктура и свръхпредлагане на празни хотели и апартаменти. Проблемът на Банско не са опашките на лифта, които се получават само по Коледа и Нова година, когато целият български народ почива и Банско малко се понапълва. Според данни на МИЕТ през 2011 г. спрямо 2010 г. броят на нощувкитев Банско е намалял с 27%, а приходите от тях – с 23%. Сделките с недвижими имоти са почти замразени, като пазарът е спаднал с около 55-60%.

• Пълна информация за случая Пирин (без последните развития от края на 2012 г.): http://forthenature.org/cases/35.

Малко визуализация

В синьо са разрешените от Плана за управление на Пирин ски писти и съоръжения, общо 99,5 ха, в червено са построените в нарушение, общо 64,7 ха:


87 comments

to comment