Sign the Petition to

До Министър председателя на Република България, Председателя на Народното събрание на Република България, Министъра на околната среда и водите на Република България, Комисията по петициите към Европейския парламент

Ние, долуподписаните български граждани, заявяваме своето категорично несъгласие с исканията ски зона Банско да бъде разширена с нови 30 км писти и съоръжения. Тези искания влизат в остро противоречие със законовите норми на страната.

Ние, долуподписаните български граждани, също искаме „европейска и световна слава за Банско“ и затова настояваме:

  • Държавните институции и съдебните власти да поемат функциите си и да санкционират „Юлен“ АД заради заграбените 64 хектара от НП „Пирин“
  • Държавните институции да излязат с официална информация колко е точният брой на легловата база в Банско
  • Да се стартира процедура по изготвяне на общ устройствен план на Банско
  • Да не се променя Планът за управление на НП „Пирин“ в посока смекчаване на режимите за опазване на околната среда.

Ние искаме друго развитие за Банско, запазващо обстановката, която и местните хора си спомнят отпреди 2000 г., гарантиращо различни възможности за целогодишен туризъм, възпитаващо отношение и уважение на посетителите към планината и природата. Ние подкрепяме хората в Банско, които искат да развиват малък бизнес, осигуряващ целогодишна заетост.

Signed,

Vera Petkantchin

This petition closed over 6 years ago

How this will help

Ако ски зона Банско бъде разширена, това ще означава:

  • Ново навлизане в Национален парк "Пирин" и нарушение на Плана за управление на парка  – документ с ранг на закон, гарантиращ управлението на...

Ако ски зона Банско бъде разширена, това ще означава:

  • Ново навлизане в Национален парк "Пирин" и нарушение на Плана за управление на парка  – документ с ранг на закон, гарантиращ управлението на тази територия при спазване на всички екологични норми и в интерес на цялото общество
  • Нарушение на концесионния договор за ски зоната
  • Нарушение на оценката за въздействие върху околната среда за одобрение на териториалноустройствения план на ски зона Банско от 2000 г.
  • Включване на НП "Пирин" в списъка на ЮНЕСКО със застрашените обекти на световно природно наследство, с което България ще се нареди до държави като Конго, Афганистан, Ирак, раздирани от военни действия.

През 2011 г. Министерството на околната среда и водите официално установи, че определената по договор концесионна площ на ски зоната вече е неправомерно надвишена с 64 хектара от концесионера "Юлен" АД. Държавата още не е намерила начин и воля да санкционира нарушителите, за да се говори въобще за ново разширяване, което отново би било незаконно и би увеличило площта на зоната до три пъти повече от разрешеното по концесия.

Убедени сме, че построяването на нов лифт и писти няма да разреши проблемите на Банско, които произтичат от презастрояване, разрушен пейзаж, липса на инфраструктура и свръхпредлагане на празни хотели и апартаменти. Проблемът на Банско не са опашките на лифта, които се получават само по Коледа и Нова година, когато целият български народ почива и Банско малко се понапълва. Според данни на МИЕТ през 2011 г. спрямо 2010 г. броят на нощувкитев Банско е намалял с 27%, а приходите от тях – с 23%. Сделките с недвижими имоти са почти замразени, като пазарът е спаднал с около 55-60%.

• Пълна информация за случая Пирин (без последните развития от края на 2012 г.): http://forthenature.org/cases/35.

Малко визуализация

В синьо са разрешените от Плана за управление на Пирин ски писти и съоръжения, общо 99,5 ха, в червено са построените в нарушение, общо 64,7 ха:


87 comments

to comment