Sign the Petition to Министерски съвет

This petition closed about 2 months ago

Важно е да се въведе повече граждански контрол и гражданско участие в управлението. В момента Министерски съвет няма никакъв ангажимент да отговори по същество на нито едно обществено питане. Това трябва да се промени! Нека с едни 1000 подписа в онлайн петиция да бъде задължен Министерски съвет да отговори аргументирано и по същество на гражданския въпрос или желание.

21 comments

to comment