Sign the Petition to

Министерски съвет

Ние от Движение Модерна България, като активни български граждани, искаме Министерски съвет да въведе възможност за онлайн петиции на сайта си, които ако бъдат подписани от повече от 1000 граждани да задължава управляващите да отговорят аргументирано и по същество на въпроса или желанието изявено от гражданите в петицията. Такова нещо работи в сайта на президентската администрация в САЩ. Ние също искаме да имаме пряк достъп до нашите управляващи!

Signed,

Peter Kichashki

This petition closed almost 4 years ago

How this will help

Важно е да се въведе повече граждански контрол и гражданско участие в управлението. В момента Министерски съвет няма никакъв ангажимент да отговори по същество на нито едно обществено питане. Това...

Важно е да се въведе повече граждански контрол и гражданско участие в управлението. В момента Министерски съвет няма никакъв ангажимент да отговори по същество на нито едно обществено питане. Това трябва да се промени! Нека с едни 1000 подписа в онлайн петиция да бъде задължен Министерски съвет да отговори аргументирано и по същество на гражданския въпрос или желание.

21 comments

to comment