Progress

19 signed
81 more needed

Sign the Petition to

VDAB werkwinkel Temse

Nee wij zijn niet akkoord met de beslissing , in het kader van bezuinigingen , om de werkwinkel van Temse nog slechts 2 dagen per week open te houden .

Signed,

Karin Weyns

This petition closed over 4 years ago

How this will help

Geachte burger,

Ik ben niet akkoord met het feit dat de werkwinkel in Temse nog slechts 2 dagen per week open is om de volgende redenen:

Net nu de economie in crisis verkeerd en de VDAB strenger is...

Geachte burger,

Ik ben niet akkoord met het feit dat de werkwinkel in Temse nog slechts 2 dagen per week open is om de volgende redenen:

Net nu de economie in crisis verkeerd en de VDAB strenger is geworden t.o.v. werklozen zijn de zwaksten onder ons namelijk:

alleenstaanden met kinderen
kansarmen door geringe scholing, geldgebrek, andere taal en/of cultuur
...

Deze mensen krijgen dus geen volledige toegang meer om in eigen gemeente bijgestaan te worden door professionelen die deze mensen daadwerkelijk kunnen helpen in hun zoektocht naar werk.

Tijdens 3 dagen zijn zij verplicht op naar Sint-Niklaas te gaan; per bus natuurlijk, dat spreekt voor zich. Dit betekend dat zij ten minste 2 uur onderweg zijn, waardoor een alleenstaande moeder bijvoorbeeld haar bezoek aan de werkwinkel zal uitstellen, vermits zij geen opvang kan voorzien. Concreet zullen ook lager opgeleiden en/of allochtonen op stap niet zetten om op eigen houtje de werkwinkel op te zoeken in Sint-Niklaas (ook staan adres en telefoonnummer van de werkwinkel in Sint-Niklaas niet vermeld bij de sluitingsdagen). En waar kan je dit dan opzoeken? Juist ja, op het internet, waar men dan juist voor kwam.

Voor de meesten onder ons is het bijna ondenkbaar dat nog niet iedereen een P.C. met internetaansluiting heeft, maar voor wie de eindjes aan elkaar moet knopen, en een P.C. niet echt noodzakelijk is, schiet er gewoon maandelijks te weinig over om dit te bekostigen.

Vermits het nu juist deze groep is, die niet weet hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, vraag ik u deze lijst te ondertekenen, zodat ik deze kan voorleggen aan de verantwoordelijke.

Met dank,

Karin Weyns

5 comments

to comment