Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Sign the Petition to

Vladi Republike Hrvatske

Temeljnim pravom konvencije, odlučivanja o vlastitoj budućnosti i nadasve sporom dinamikom provođenja, tražimo osnivanje Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD), u kojem će participirati predstavnici samozastupnici - osobe s invaliditetom.

Signed,

Anonymous

This petition closed over 3 years ago

How this will help

Osobe s invaliditetom stoljećima su smještane u ustanove. Taj se pristup drastično promijenio tijekom druge polovice 20. stoljeća, osobito u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi, gdje su skandali...

Osobe s invaliditetom stoljećima su smještane u ustanove. Taj se pristup drastično promijenio tijekom druge polovice 20. stoljeća, osobito u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi, gdje su skandali povezani sa zlostavljanjima motivirali pomak od ustanova ka uslugama utemeljenima u zajednici.
Izričito pravo na život u zajednici, sadržano u Konvenciji, nastalo je kao posljedica duge povijesti institucionalizacije osoba s invaliditetom koja se u sve većoj mjeri prepoznavala kao diskriminatorna i nepotrebna.

Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja u svijetu koje su 2007. potpisale i ratificirale UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i time se obavezala na ostvarivanje prava osoba s invaliditetom.
Vlada se obavezala da će poboljšati život osoba s invaliditetom, uključujući i njihovo preseljenje iz ustanova i stvaranje programa pružanja potpore u zajednici. No unatoč tim obećanjima institucionalna skrb u Hrvatskoj raste umjesto da se smanjuje, a veoma malo pojedinaca koji borave u ustanovama vraća se životu u zajednici. (http://vimeo.com/19532566)

Poput mnogih drugih europskih zemalja i Hrvatsku je teško pogodila globalna financijska kriza. Ipak, u srži propusta Hrvatske da ostvari preuzetu obavezu ne leži nedostatak novca nego nedostatak vodstva u procesu deinstitucionalizacije.

Hrvatska je u ožujku – pet godina pošto se obvezala pred EU da će osobe s invaliditetom iseliti iz ustanova u zajednicu – objavila petogodišnji plan deinstitucionalizacije.
Više od 17 000 ljudi u Hrvatskoj i dalje je lišeno poslovne sposobnosti, što im oduzima priliku da uživaju u osnovnim zakonskim pravima te ih izlaže opasnosti od proizvoljnog zatvaranja u ustanove. Unatoč obavezama koje je Hrvatska preuzela prilikom Univerzalnog periodičnog pregleda pred Vijećem za ljudska prava Ujedinjenih naroda u studenom 2010. godine, uključujući ukidanje zakona o starateljstvu, nije postignut napredak u reformi sustava.

U sklopu svoje predvodničke uloge Ministarstvo je u čitav taj postupak trebalo uključiti osobe s invaliditetom, organizacije osoba s invaliditetom i druge stručnjake za prava osoba s invaliditetom. Nevladini i međuvladini čimbenici, poput hrvatskog Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Europske unije i UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom, pokušavaju pomoći u stvaranju političke volje za promjenom, vršeći pritisak na hrvatsku Vladu da ispuni vlastitu retoriku.

Iz izvještaja:
Human Rights Watch

Vaš glas osobama s invaliditetom za sudjelovanje u odlučivanju o vlastitoj budućnosti !

KOD POTEŠKOĆA S POTPISOM - molim Vas, koristite (http://www.causes.com/actions/1718740)

33 comments

to comment