Sign the Petition to

Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens Legemiddelverk

Undertegnede henstiller til Stortinget å oppheve lovgivningen som hindrer norske innbyggere friheten til å handle den helsekosten de selv ønsker. Vi ønsker at Helse- og omsorgsdepartementet og statens legemiddelverk bistår en reform av legemiddelloven til fordel for vår helsefrihet, slik at legemiddelverket lar oss være fri til å velge helsekost som vitaminer, aminosyrer og urter som vi selv ønsker.

Legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten må endres slik at helsekost som urter og kosttilskudd fjernes fra forskrift om legemiddelklassifisering.
Alle urter, krydder, kosttilskudd som er oppfattet som trygge næringsmidler i andre utviklede land som USA og EU landene, bør omklassifiseres og falle utenfor legemiddelverkets kontroll, slik at Norges befolkning kan praktisere frihet over egen helse og fritt får velge mellom de urter, krydder og kosttilskudd som er vanlig oppfattet som trygge i andre utviklede land som USA og EU-landene.

Signed,

Johannes Livetsbok

This petition closed over 5 years ago

How this will help

Fritt helsevalg er en demokratisk rettighet!

Legemiddelverket må slutte å hindre våre rettigheter til et fritt helsevalg.

Som det er nå fungerer legemiddellovgivningen som et hinder for det norske...

Fritt helsevalg er en demokratisk rettighet!

Legemiddelverket må slutte å hindre våre rettigheter til et fritt helsevalg.

Som det er nå fungerer legemiddellovgivningen som et hinder for det norske folks frie helsevalg.

Legemiddelovgivningen gir grunnlag til et monopolisert marked med unaturlig høye priser på det magre helsekostutvalget som faktisk tillates i Norge.

Reform av legemiddelverket er helt nødvendig. Alle urter, krydder, kosttilskudd som er vanlig oppfattet som trygge næringsmidler i andre utviklede land som USA, bør forbli utenfor legemiddelverkets kontrollapparat. Vi klarer selv å bestemme hvor mye alkohol og tobakk, samt aspartam, smaksforsterker og e-stoffer vi ønsker å innta, så det er ingen grunn til å ta utgangspunkt i at vi ikke også klarer å orientere oss om hvilke trygge og internasjonalt annerkjente helsekostvalg vi ønsker å innta. Dette er vår egen sak, og ingen organisasjon har noe med å holde disse helsevalgene fra oss.

16 comments

to comment