Sign the Petition to

Antwerpenaren, Antwerpse buurtgroepen, actiegroepen, verenigingen, ondernemers, experten, ambtenaren en politici

JA
Antwerpenaren houden van hun stad en zijn er trots op. Wij willen voor onze stad de handen uit de mouwen steken. Wij willen meepraten over en meewerken aan de toekomst van Antwerpen. Overleg en samenwerking is immers meer dan ooit broodnodig om te bouwen aan ‘t stad van morgen.
De stad staat voor grote uitdagingen. Niet over alle oplossingen is overleg en samenwerking noodzakelijk of mogelijk. Op het stadsgesprek van 11 november 2012 is een eerste voorstel agenda voor samenwerking opgesteld. Wij willen ons actief inzetten om een aantal onderwerpen samen aan te pakken. Samenwerking kan hier het verschil maken.
Noch de 258 verkozen politici, noch de 8000 ambtenaren, noch de duizenden middenveldorganisaties kunnen de uitdagingen alleen oplossen. Elke Antwerpenaar heeft zijn eigen kennis en ervaring. Burgers, buurtgroepen, actiegroepen, verenigingen, ondernemers, experten, ambtenaren en politici moeten samen rond de tafel gaan zitten en de krachten bundelen.
Vanzelf gaat dat niet. Wij vragen dat participatie en samenwerking structureel verankerd wordt in het beleid van de stad, districten en organisaties. In overleg moet bepaald worden waarrond samenwerking en overleg noodzakelijk is. De stedelijke diensten moeten dat overleg ondersteunen en versterken. Een schepen voor participatie moet zorgen voor de politieke verankering.
De toekomst van Antwerpen maken we samen!

Signed,

Koen Wynants

This petition closed almost 5 years ago

How this will help

De toekomst van Antwerpen maken we samen; burgers, buurtgroepen, actiegroepen, verenigingen, ondernemers, experten, ambtenaren en politici!

33 comments

to comment