Progress

17 pledged
4,999,983 more needed

Pledge to

SUPPORT GLOBAL PEACE BY SUPPORTING A PEACEFUL ELECTION PROCESS IN KENYA DURING THIS UPCOMING ELECTIO

This pledge closed over 4 years ago

How this will help

I pledge,
To put the interests of our motherland and all its citizens above any personal, economic or political agendas I may have.
To do everything in my power to fight all social evils including corruption, poverty, hunger and insecurity within my country.
To be truthful, just and fair in all my endeavors with integrity and honor.
To do everything within my power to ensure Peace, Love and Unity in the coming elections and in Kenya's foreseeable future.
To respect all people of all nationalities, race, religions, and celebrate their differences rather than look down upon them.
To carry the name of Kenya with dignity in the diaspora and to always be an Ambassador of the nation.
To diligently play my part in the development and general advancement of my country, Kenya.
To keep the youth and the future of this country at heart and to make them proud, not only in my words, but in my day to day actions.
To stand up for peace.
I Pledge all this because...

I AM KENYAN

Now in Swahili:

Naahidi,

Kuweka mahitaji ya nchi yangu na wananchi wote mbele ya manufaa yoyote ya kibinafsi, kiuchumi au kisiasa.
Kufanya juhudi zote kupiga vita, maovu yote ya kijamii katika nchi yangu, ukiwemo ufisadi, njaa na umaskini.
Kuwa mkweli, na wa haki katik amajukumu yangu kwa maadili na heshima.
Kuimarisha amani, upendo na umoja katika uchaguzi mkuu ujao na katika siku za usoni.
Kuheshimu watu wa matabaka mbali mbali bila kujali Uananchi wao, kabila, au dini.
Kulibeba jina la Kenya kwa taadhima nikiwa ng'ambo na siku zote kuwa balozi mwema wa taifa hili.
Kutekelez wajibu wangu katika kuendeleza taifa langu.
Kuweka maslahi ya vijana moyoni mwangu na siku zote kuwaridhisha sio tu kwa maneno bali pia kwa vitendo.
Kupigania amani.
Naahidi haya yote kwa kuwa...

MIMI NI MKENYA

2 comments

to comment