Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Progress

3,066 signed
1,934 more needed

Sign the Petition to

Svi članovi PLAVOG KRUGA, sve osobe sa dijabetesom, članovi njihovih porodica, prijatelji...

Uz sva obećanja MINISTARSTVA ZDRAVLJA još od pre godinu dana SAVETOVALIŠTA ZA DIJABETES nisu vraćena u Domove zdravlja.. Glavni gorući problem je adekvatna edukacija osoba sa TIP 2 dijabetesom.

Signed,

Damjan Damnjanovic

This petition closed over 3 years ago

How this will help

Zato što je to najadekvatniji, najefektivniji i najjeftiniji način zdravstvene zaštite osoba sa dijabetesom. Jedino kroz SAVETOVALIŠTA sistem adekvatno može uticati na edukaciju i kontrolu...

Zato što je to najadekvatniji, najefektivniji i najjeftiniji način zdravstvene zaštite osoba sa dijabetesom. Jedino kroz SAVETOVALIŠTA sistem adekvatno može uticati na edukaciju i kontrolu pacijenata i na taj način smanjiti broj komplikacija. To je pravi način da se problem 630.000 osoba sa dijabetesom u Srbiji reši. Samo oko 340,000 osoba sa dijabetesom je dijagnostikovano. Dijabetno stopalo nema ko da tretira u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao ni dijabetesnu polineuropatiju. Vraćanje savetovališta je jedino sistemsko rešenje za koje se zalaže i struka (endokrinolozi).

137 comments

to comment