Sign the Petition to

Primaria Targu Mures - Marosvásárhely polgármesteri hivatala

Mi, Marosvásárhely lakói és ennek a petíciónak támogatói, kérjük a 24/2007 törvényerejű rendelet tiszteletben tartását, amely a zöldövezetek településeken belüli kezelését hivatott szabályozni.

Wir, die Einwohner der Stadt Tg-Mures und Befürworter dieser Petizion (Zivile grüne Bewegung) verlangen , dass das Gesetz Nr 24/2007 in Bezug auf die Erhaltung und Pflege der grünen Flächen in Städten und Gemeinden - respektiert und eingehalten wird.

Noi, subsemnaţii locuitori al oraşului (Municipiul Tg-Mureş, precum şi unii foşti cetăţeni tg-mureşeni declarăm prin prezenta petiţie că suntem categoric împotriva tăierii sistematice si distrugerii iresponsabile a copacilor si spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Tg Mureş. Acest procedeu s-a intensificat enorm în ultimii ani. Procedura de masacrare a copacilor aprobată şi exercitată de conducerea oraşului Tg-Mureş este în totală contradicţie cu Legea Nr. 24/2007 PRIVIND REGLEMENTAREA ŞI ADMINISTRAREA SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR - actualizată şi republicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 10.11.2009.

care prevede următoarele:

Art. 7


Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:


a)protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;


b)menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;


c)regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;


d)elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor;


e)identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;


f)extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.


Art. 9


(3)Transplantarea arborilor şi arbuştilor se va face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului.


Art. 12


(5)În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.


Art. 20


Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.


Art. 23


(2)Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu, de persoanele împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.

Subsemnaţii, precum si alţi locuitori din Tg-Mureş solicităm prin prezenta oprirea tăierii copacilor, şi respectarea legii Nr. 24/2007. Pentru evitarea diferenţelor cerem deasemenea o informare mai bună şi colaborare mai bună cu locuitori oraşului, în cazul, ca aceste tăieri de copaci vor fi necesare în viitor.
Cu respect:

Signed,

Levente Lampa

This petition closed almost 3 years ago

How this will help

Orasul are copaci vechi, care fac parte din istoria localitatii, care de asemenea produc oxigenul de care avem cu toti nevoie. Acest masacru trebuie oprit. Semneza petitia, ca acest lucru sa fie...

Orasul are copaci vechi, care fac parte din istoria localitatii, care de asemenea produc oxigenul de care avem cu toti nevoie. Acest masacru trebuie oprit. Semneza petitia, ca acest lucru sa fie stopat. Numai impreuna putem sa-l oprim.

Városunknak vannak régi fái, ezenfelül történelmünkhöz tartoznak, oxigént termelnek, amire szükségünk van. Írd alá ezt a tiltakozást, hogy tudjuk megóvni környezetünket . Csak együtt érünk el eredményt.

34 comments

to comment