Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

Progress

2,030 signed
8,457,023 more needed

Sign the Petition to

Cetăţenii români cărora le pasă...

Romănii au dreptul la normalitate ca oricare alt cetăţean european.

ARTICOLUL 20, Constituţia României:
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

Signed,

Adela Onete

This petition closed almost 2 years ago

How this will help

Art. 1 din Constituţia României:
alin. 1: România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
alin. 3: România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea...

Art. 1 din Constituţia României:
alin. 1: România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
alin. 3: România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

231 comments

to comment