Progress

2,030 signed
8,457,023 more needed

Sign the Petition to

Cetăţenii români cărora le pasă...

Romănii au dreptul la normalitate ca oricare alt cetăţean european.

ARTICOLUL 20, Constituţia României:
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

Signed,

Adela Onete

This petition closed over 4 years ago

How this will help

Art. 1 din Constituţia României:
alin. 1: România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
alin. 3: România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea...

Art. 1 din Constituţia României:
alin. 1: România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
alin. 3: România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

231 comments

to comment