Sign the Petition to Cetăţenii români cărora le pasă...

Progress

2,030 signed
8,457,023 more needed

This petition closed 5 months ago

Art. 1 din Constituţia României:
alin. 1: România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
alin. 3: România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

231 comments

to comment