Progress

9,115 signed
4,585 more needed

Sign the Petition to

Mnisterul Sanatatii

http://www.petitieonline.ro/petitie/33979059
Articolul 26 din Carta europeană a drepturilor fundamentale recunoaşte dreptul persoanelor cu handicap „de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii”. În prezent, persoanele cu handicap reprezintă peste 15% din populaţia UE.

Persoanele cu handicap beneficiază de aceleaşi drepturi ca oricare alt cetăţean european. Pentru a le garanta aceste drepturi, Uniunea Europeană recunoaşte faptul că este necesar să se acorde o atenţie deosebită aspectelor complexe cu privire la persoanele cu handicap. Obiectivul principal ar fi să le ajutăm să-şi poată îndeplini rolurile şi responsabilităţile cetăţeneşti şi să dispună de aceleaşi posibilităţi de alegere individuală şi de acelaşi grad de control asupra vieţii lor ca şi persoanele care nu suferă de vreun handicap. Acţiunile întreprinse în domeniu ar trebui să ţină cont de necesitatea de a asigura accesul, accesibilitatea şi incluziunea socială, în aceeaşi măsură ca şi pentru celelalte persoane. În acest context, accesul la îngrijiri pe termen lung şi la servicii de sprijin sunt priorităţi principale. De asemenea, trebuie luaţi în considerare o serie de alţi factori, printre care: compensarea handicapurilor, posibilitatea de abilitare şi reabilitare, reducerea la minimum a efectelor economice şi sociale ale handicapurilor, inegalităţile legate de sănătate. Reducerea gradului de excludere socială, înlăturarea obstacolelor şi barierelor, facilitarea mobilităţii şi utilizarea tehnologiei informaţiei sunt obiective majore în acest domeniu.Protecţie socială şi incluziune socială.

Signed,

Lumy Tudosa

This petition closed about 4 years ago

How this will help

http://www.petitieonline.ro/petitie/33979059
Sa cerem autoritatilor ca toate persoanele cu handicap sa beneficieze ca aceleasi drepturi ca in UE. Acolo persoanele cu handicap au gratuitate, la...

http://www.petitieonline.ro/petitie/33979059
Sa cerem autoritatilor ca toate persoanele cu handicap sa beneficieze ca aceleasi drepturi ca in UE. Acolo persoanele cu handicap au gratuitate, la serviciile medicale, cheltuielile economice sunt reduse substantial, gratuitate transport public indiferent de gradul de handicap. Ajutati-ma sa trimit aceasta petitie autoritatilor dar pentru ca acest lucru sa se intample trebuie sa strangem multe semnaturi

659 comments

to comment