Sign the Petition to

Aponi van Molhem

Dat er heel snel een wet moet komen tegen huisdieren verbod.
Geachte, Naar aanleiding van uw melding mocht ik van de heer Rudy Fonteyn het volgende ontvangen: Onze afsprakennota (huishoudelijk reglement) voorziet inderdaad dat het niet mogelijk is om huisdieren mee te brengen naar het woonzorgcentrum. Dit reglement zegt hierover het volgende: "Gelet op het feit dat het woon- en zorgcentrum een gemeenschappelijke woonvorm is, kunnen bewoners geen eigen huisdieren houden. Wel wordt een diervriendelijk beleid gevoerd waarbij huisdieren mee op bezoek mogen komen. Voorwaarde is wel dat zij niet storend zijn voor medebewoners en dat in voorkomend geval de richtlijnen van het personeel opgevolgd worden. Het eventueel houden van kleine huisdieren (bvb. vissen, vogel) kan echter wel ter goedkeuring aan de directie voorgelegd worden. Belangrijkste criteria om over het al dan niet toestaan hiervan te beslissen zijn de mogelijkheden van de bewoner om zelf voor de zorg in te staan, het al dan niet storend zijn voor medebewoners en het hygiënisch aspect. Dit houdt ook in dat eerdere toestemmingen kunnen ingetrokken worden indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt." Deze regel is dus ingegeven vanuit het feit dat bewoners hier in een vorm van gemeenschap leven, elk met hun eigen wensen en voorkeuren. Dit houdt inderdaad in dat er dierenvrienden bij zijn, maar ook mensen die hier liever afstand van houden. In dergelijke setting is het dus moeilijk om bewoners hun eigen huisdier te laten meebrengen. Daarbij komt ook dat de meerderheid van onze bewoners zorgbehoevend is en zij dus onvoldoende of niet in staat zouden zijn om zelf nog voor de zorg van hun huisdier in te staan. Bij kandidaat-bewoners met een huisdier wordt ook steeds gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing. Bijna altijd houdt dit in dat het huisdier naar één van de familieleden gaat. Wel voeren wij in onze woonzorgcentra een diervriendelijk beleid, in die zin dat huisdieren mee op bezoek kunnen komen. Ook beschikken wij over twee eigen huishonden die hun vaste standplaats hebben in ons Woon- en zorgcentrum Hoevezavel, maar waarvan één van beide ook regelmatig een volledige dag meekomt naar het Woon- en zorgcentrum Kapittelhof. In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, Vriendelijke groeten Peter Vanvelthoven burgemeester***lees maar eens goed***we zijn er nog lang niet***

Signed,

Aponi Van Molhem

This petition closed over 4 years ago

How this will help

Lieve mensen laten we samen zorgen dat de diertjes mee mogen in een huis of appartement *zelfs graag in een bejaarden tehuis*
de asielen zitten overvol en overal staat bijna GEEN HUISDIEREN...

Lieve mensen laten we samen zorgen dat de diertjes mee mogen in een huis of appartement *zelfs graag in een bejaarden tehuis*
de asielen zitten overvol en overal staat bijna GEEN HUISDIEREN TOEGELATEN*een schande is dat*er moet een wet komen dat het wel mag*samen zijn we sterk*alleen nergens*dank je Aponi.

134 comments

to comment