Заедно можеме

ПЕТИЦИЈА ЗА "МАКЕДОНИЈА НА МИКРОСОФТ" Следи го линкот: http://www.petitiononline.com/Msaym/petition.html Потребни се 65.000 потписи на петицијата „Македонија на Микрософт

2,222 MEMBERS

Убава бројка да ја направиме уште поубава 22,222 MEMBERS

Среќен 8ми Март Македонки

Среќен 8ми Март Македонки имајте пријатен ден
to comment