දෙවියන් අපෙන් පුද පූජා අපේක්ෂා කළ බවක් ධර්මයේ සදහන් වන්නේද?

කුමණ ආගමක් සරණ ගියද දේවත්වයට පත්වීම සදහා පින් කළ යුතුය. පන්සිල් රැකිය යුතුය. බුදු දහම අනුව දෙවියන් බවට පත්විය හැක්කේ එවැනි ගුණධර්ම දියුණු කළ අයටය.එනිසා බිලිපූජා, යා‍ගහෝම කර දේවත්වයට පත්විය හැකියැයි මම නොසිතමි. බුදුදහමේ මිත්යා දෘෂ්ඨික දෙවියන් ගැන සදහන් වෙන…Read More

Where Science and Buddhism Meet

Emptiness, Interconnectivity and the Nature of Reality http://vimeo.com/2293696

ප්‍රකෘතිය හා විකෘතිය

යමෙකු ප්‍රකෘතිය විකෘතිය ‍සේ දකී නම් එය මානසික දුර්වලතාවයකි. නමුත් අද ‍එසේ දකින අය විශාල වශයෙන් සිටින බව මතක් කළ යුතුය. ප්‍රකෘතිය, ප්‍රකෘතිය ලෙසත්, විකෘතිය, විකෘතිය ලෙසත් දැකීම, එනම් නිවැරදි දේ නිවැරදි ලෙසත්, වැරදි දෙය වැරදි ලෙසත් දැකීම, සම්මා දිට්ඨියේ මූලිකම…Read More

චිත්ත, මනෝ, විඤ්ඤාණ

චිත්ත, මනෝ, විඤ්ඤාණ යන නම් 3 සිතට ව්‍යවහාර කරනු ලැබේ. මේ නම් 3 සිතට පර්යාය නම් ලෙස බොහෝ දෙනෙක් සළකති. නමුත් මේ නම් 3 සිතෙහි අවස්ථා 3කට ව්‍යවහාර කරන බව පෙනෙන්නට ඇත........ සම්පූර්ණ ලිපිය පහත ලින්ක් එක මගින්…Read More

සත්පුරුෂයන් සමග එක් වීම

සත්පුරුෂයන් සමගම එක් වන්නේය. සත්පුරුෂයන් සමගම මිත්‍ර වන්නේය. සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්මය දැනීමෙන් ප්‍රඥාව ලැබේ, අනෙකකින් නොලැබේ. ............... ‍ශෝක කාරණයන් මැද ‍ශෝක නොකරේ. ............... නෑයන් මැද වෙසෙසින් බබලයි. ............... සුගතියට යති. ...............…Read More

ආණි සූත්‍රය

සංයුක්ත නිකාය - නිදාන වර්ගය - 8 - ඕපම්ම සංයුක්තය - 1 - ප්‍රථම වර්ගය - 7 -ආණි සූත්‍රය සැවත්හිදී. මහණෙනි, පෙර පුවතකි. දසාරභ නම් ක්‍ෂත්‍රියයන්ට ආණක නම් මිහිඟු බෙරයක් විය. ආණක බෙරය පැළුනු පසු, දසා‍රයෝ ඊට වෙනත් ඇණයක් ගැසූහ. මහණෙනි, ආණක බෙර කඳ අතුරුදහන් වීමෙන් පසු…Read More

සංඛාර යනු කුමක්ද?

පළමුවෙන්ම සංඛාර යන්න විවිධ තැන්වල විවිධ අර්ථයෙන් ඇති බව බොහෝ දෙනා පැවසුවත්, එම සෑම තැනම එකම කාරණය හෝ එක සමාන කාරණා හෝ කුමණ අයුරකින් හෝ එකිනෙකට සම්බන්ධ කාරණා හෝ සඳහා එම වචනය යොදා ඇති බව මට සිතේ. මක් නිසාද යත් එකිනෙකට වෙනස් කාරණා සඳහා එකම වචනයක් භාවිතා කර තම…Read More
See more
to comment