About the campaign

Update

2 Campaign Leaders

2,325 Campaign Supporters

Why this matters

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سهم واقعی و قانونی ایران از دریای خزر 50 درصد است اما چنانچه مسوولین کشورمان بخواهند لطفی به همسایگان خود بکنند نباید سهم ارفاقی بیش از 10 درصد باشد بنابراین در نهایت و در کمترین سهم، حق ایران نباید کمتر از 40 درصد باشد.
http://www.facebook.com/IranIslands

بر اساس قراردادهای سال 1921 و 1940، حق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بسیار بیشتر از 20 درصد است.
ولی اخیرا منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین ایران اعلام کرده بود که سهم ایران عملا از دریای خزر حدود ۱۱ درصد است؟ به نظر شما سهم واقعی ایران از دریای خزر چند درصد هست؟
سهم واقعی ایران از دریای خزر…Read More