دوستان خود را دعوت کنید

برای محمود وحیدنیا هر چه در توان داریم انجام می دهیم

دوستان خود را دعوت کنید

 برای محمود وحیدنیا هر چه در توان داریم انجام می دهیم   Arash Kakavand Cause Creator

عبدالله نوری رو به دوستان خود معرفی کنید

از انجا که عده کمی عبدالله نوری رو به خوبی می شناسند از اینجا شروع می کنم که در تقابل محمد خاتمی محافظه کار ، عبد الله نوری از ابتدا با قانون رهبریت در قانون اساسی مخالفت کرده. این شخص رو به دوستان خود معرفی کنید همچنین از سایت او نیز دیدن…Read More
to comment